Opinia-geotechniczna-dokumentacja-GeoWiertPotrzebujesz profesjonalnie sporządzonej opinii geotechnicznej? W wykonaniu GeoWiert możesz liczyć na uzyskanie kompletnej dokumentacji, którą wykorzystasz w celach inwestycyjnych. Jeżeli Twoja budowa wymaga opracowania projektu architektoniczno-budowlanego, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością sporządzimy poprawną opinię, której forma będzie zgodna z wzorem ujętym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Zapraszamy do współpracy!

Kompleksowa opinia geotechniczna

Podejmując się sporządzenia opinii geotechnicznej, przestrzegamy odgórnych wymogów oraz założeń przewidzianych przez polskie prawo. Taki dokument ma posłużyć do określenia warunków gruntowych i ustalenia zakresu niezbędnych badań na terenie danej inwestycji. Kompleksowa opinia geotechniczna składa się z:

  • części opisowej – są w niej ujęte najważniejsze informacje na temat warunków terenowych, w tym o poziomie wód gruntowych, opisy poszczególnych warstw, dane na temat ich zagęszczenia, spójności, wilgotności, gęstości,
  • części graficznej – dobrze i kompletnie skomponowana opinia powinna zawierać elementy graficzne, w tym mapki lokalizacyjne terenu, przekroje gleby, profile geotechniczne, a do tego objaśnienia symboli.

Nasi klienci mogą liczyć nie tylko na to, że przekażemy im taką pełnowartościową opinię geotechniczna, lecz także na pomoc w interpretacji i zrozumieniu danych.

Zamów opinię geotechniczną w GeoWiert

Zamawiając opinię geotechniczną w naszej firmie, możesz liczyć na otrzymanie prawidłowo skonstruowanego dokumentu, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Nakazuje ono sporządzanie takich opinii  dla obiektów budowlanych uwzględnionych w kategoriach z rozporządzenia. Są to m.in. budynki mieszkalne i gospodarcze, ale tez wykopy przy pracach drogowych, drenażach, stawianiu ścian oporowych i rozparciu wykopów.

Jeżeli Twoja inwestycja jest klasyfikowana w jednej z wymienionych trzech kategorii, to musi być poprzedzona badaniami gruntu i uzyskać opinię geotechniczną. Zgodnie z § 7. Punktem 1.: W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną.

Masz pytania? Chcesz z nami współpracować? Zapraszamy do kontaktu!