Oferta dla firm

Prace terenowe

 • wiercenia geologiczne:
 • ręczne,
 • mechaniczne,
 • rdzeniowe.
 • sondowania dynamiczne sondą DPL, DPH, DPSH,
 • sondowania statyczne sondą CPT i CPT-U,
 • sondowania cylindryczne SPT,
 • próbne obciążenia płytą VSS,
 • kontrola zagęszczenia nasypów,
 • wykonywanie odkrywek z inwentaryzacją fundamentów istniejących budynków,
 • wykonywanie piezometrów obserwacyjnych,
 • odbiory geotechniczne wykopów fundamentowych,
 • dozór geotechniczny.

Badania laboratoryjne:

 • analiza granulometryczna gruntów spoistych i niespoistych,
 • określenie zawartości części organicznych, węglanu wapnia,
 • określenie gęstości właściwej, objętościowej i objętościowej szkieletu gruntowego,
 • określenie granic konsystencji oraz stanu i konsystencji gruntów tj. stopień plastyczności, wskaźnik plastyczności, wskaźnik konsystencji,
 • określenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości szkieletu,
 • określenie wskaźnika piaskowego,
 • określenie kapilarności biernej i czynnej,
 • określenie ciśnienia pęcznienia i wskaźnika pęcznienia,
 • określenie wytrzymałości na ścinanie,
 • określenie spójności i kąta tarcia wewnętrznego.

Prace kameralne:

 • dokumentacje i opnie geotechniczne,
 • projekty geologiczno-inżynierskie,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
 • ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia,
 • opinie na temat podłoża dla budownictwa,
geowiert ikona czlowiek w kasku określenie wskaźnika piaskowego
geowiert ikona mlot pneumatyczny wiercenia geologiczne
geowiert ikona arkusz dokumentacje i opnie geotechniczne
geowiert ikona pomiary geologiczne ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia
geowiert ikona czlowiek w kasku określenie wskaźnika piaskowego
geowiert ikona arkusz dokumentacje i opnie geotechniczne
Skontaktuj się z nami

Usługi geologiczne dla firm

uslugi-geologiczneWspieramy firmy w zakresie prowadzonych prac ziemnych, które poprzedzają wszystkie inwestycje drogowe czy budowlane. Wykonujemy prace terenowe oraz badania laboratoryjne, a na specjalne zamówienie także prace kameralne. Jeżeli potrzebujesz zaufanego partnera do wiercenia, sondowania, wykonywania odkrywek i odbiorów – zapraszamy do współpracy! Działamy w całej Polsce.

Zakres usług geologicznych

Zakres świadczonych przez nas usług geologicznych jest szeroki i rozbudowany. Obejmuje trzy najważniejsze obszary:

 • prace terenowe – wiercenie geologiczne, ręczne, mechaniczne, rdzeniowe, sondownia różnymi metodami, kontrolowanie gęstości nasypów, odbiory i dozory, próbne obciążenia płytą VSS,
 • badania laboratoryjne – analizowanie spoistości gruntów, określanie zawartości węglanu wapnia, wskaźnika piaskowego, ciśnienia pęcznienia, kapilarności biernej i czynnej, określenie granic konsystencji oraz stanu i konsystencji gruntów tj. stopień plastyczności, wskaźnik plastyczności, wskaźnik konsystencji, określenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości szkieletu,
 • prace kameralne – dokumentacje i opnie geotechniczne, projekty geologiczno-inżynierskie, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia, opinie geotechniczną na temat podłoża dla budownictwa.

Zakres usług geologicznych ustalamy każdorazowo z klientem. Wspieramy firmy budowlane, deweloperskie, prowadzące inwestycje drogowe w każdej części kraju. Mamy bogate doświadczenie i atrakcyjne stawki. Zamów indywidualną ofertę!

Nasze realizacje

geowiert plany budowlane
geowiert plany inzynierskie